SOMAVEDIC

imageSOMAVEDIC

TRPÍTE NA ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY BEZ JASNÝCH PRÍČIN...?
SOMAVEDIC UŽ POMOHOL MNOHÝM ĽUĎOM PO CELOM SVETE...
 
Chronické a rôzne neurčité zdravotné ťažkosti môžu byť spôsobené vplyvom geopatogénnych zón a elektrosmogu.
Onkologické ochorenia sú z 80% zapríčinené dlhodobým pôsobením geopatogeopatogénnych zón a elektrosmogu!
Ak spíte v geopatogénnej zóne, Vaše telo nemá možnosť "dobiť" dostatočné množstvo energie potrebnej na uchovanie zdravia.
Vplyv Somavedic-u na človeka ( fyzické pocity vynímajúc ) je merateľný na každom biorezonančnom prístroji. V priemere po mesiaci je geopatogénny stres a elektrosmog vyčistený, t.j. človek ( flóra a fauna ) je vďaka Somavedic-u mimo týchto nebezpečných žiarení.
 
Somavedic je prístroj, ktorý dokáže spoľahlivo eliminovať a následne úplne odstrániť nežiadúce vplyvy geopatogénnych, patogénnych, psychosomatických zón, elektrosmogu. Prístroj Somavedic je zostrojený po niekoľkoročnom výskume a vývoji. Bol testovaný a overovaný mielen odborníkmi z oblasti prírodných vied, ale aj prevádzkovateľmi diagnosticko-terapeutických centier, pracujúcich s prístrojmi: TimeWaver, Bicom, Life-System, Inergetics CoRe a ďalších. Somavedic neodstraňuje geopatogénne zóny ako také, tie sú v zemi navždy, ako následok zásahu do tektonických vrstiev, ale eliminuje ich negatívny vplyv na človeka, flóru i faunu.
 
Prístroj Somavedic odstraňuje aj ďalšie negatívne vplyvy, ktoré majú vplyv na fyzické i duchovné zdravie. Somavedic slúži na celkové dokonalé harmonizovanie tela a mysle. Harmonizuje vzťahy v rodine, zlepšuje metabolizmus a spánok. Je dôležitý pre očistu domáceho aj firemného prostredia. Dosah prístroja Somavedic je v polomere 30 m  a tvorí guľu okolo prístroja. Jeho žiarenie prechádza cez steny domu, tak ako aj negatívny vplyv geopatogénnych zón.
 
Nepriaznivé vplyvy geopatogénnych zón sa môžu prejavovať rôzne podľa miesta, intenzity a taktiež citlivosti každého z nás. Miernejšie účinky geopatogénnych zón ( GPZ ) sa prejavujú ako nepohodlie na fyzickej či psychickej úrovni. Medzi fyzické prejavy patria bolesti hlavy, bolesti chrbta, ochorenia chrbtice, trvalé reumatické ochorenia, stuhnuné svaly a celkové vnútorné napätie. Na psychickej úrovni to býva prevažne nervozita, nesústredenosť, podráždenie, vyčerpanie, či neschopnosť vydržať pri práci. Uvediem ešte niekoľko príkladov: trvalá slabosť pri rannom vstávaní - pocit ťažkopádnosti, nepokojné sny alebo nespavosť - deti utekajú v noci k rodičom, starší menia polohy spánku, nervové choroby, ťažkosti tráviaceho traktu, chronický katar hrdla a žalúdku, srdečné choroby. Paleta všetkých možných prejavov je veľmi široká. Okrem energetického vyčerpania možu GPZ stáť aj za vznikom a trvaním onkologických ochorení.

Zdravotné účinky Somavedic-u
Somavedic má pozitívne účinky na tieto zdravotné problémy, spôsobené vplyvom geopatogénnych zón.
 • nepohodlie na fyzickej či psychickej úrovni
 • bolesti hlavy
 • bolesti chrbta
 • choroby chrbtice
 • reumatické problémy
 • stuhnuté svaly a celkové vnútorné napätie
 • nervozita, nesústredenosť, podráždenosť
 • únavový syndróm, vyčerpanie, neschopnosť vydržať pri práci
 • poruchy spánku, slabosť pri rannom vstávaní - pocit ťažkopádnosti, nepokojné sny alebo nespavosť - deti utekajú k rodičom (v noci),
 • starší menia miesto spania
 • nervové poruchy
 • tráviace problémy
 • chronický katar hradla a žalúdku
 • srdečné choroby
 • oknologické ochorenia
Somavedic je prístroj, ktorý dokáže spoľahlivo  eliminovať a následne plne odstrániť nežiadúce vlyvy geopatogénnych zón, psychosomatickýc zón, vodných krížov, Curryho a Hartmannových pásov, ako aj elektrosmogu. Odstaňuje aj ďalšie negatívne vplyvy, ktoré majú vplyv na bunkovú štruktúru fyzického tela. Somavedic slúži k celkovo dokonalej harmonizácie tela a mysle. Harmonizuje vzťahy v rodine, zlepšuje metabolizmus a spánok. Je dôležitý pre očistu domáceho a firemného prostredia.
 
Somavedic Medic Uran - účinok a skúsenosti s jeho pôsobením 
 
 
okruh aktívneho pôsobenia: 90 metrov (v priemere gule)
 Urán ako signifikátor činov a udalostí symbolizuje všetko, čo súvisí s reformami, vynálezmi metafyziky,  elektrinou, technikou,  ... Nuž ak by sme si  predstavili napríklad také astrálne cestovanie  , potom by jeho charakteristika  zodpovedala aj nášmu novému Somavedicu. Jedná sa, okrem iného, ​​o najsilnejší sériovo vyrábaný model Somavedic. 
 
Tu je jeho analýza:
Vplyv na čakry a auru
do akej miery má vplyv na otváranie čakier: 32% (platí ak na sebe vedome pracujeme)
do akej miery má vplyv na harmonizáciu biopoľa čakry: 94%
do akej miery má vplyv na aktivitu čakier: 37%
aký vplyv má na harmonizáciu aury človeka - ako dokáže "opraviť" auru: 100%
dokáže Somavedic podporiť prietočnosť prepojovacieho kanála medzi čakrami: áno
 
Vplyv na geopatogénne zóny (GPZ)
do akej miery eliminuje vplyv GPZ: 100%
do akej miery eliminuje elektrosmog všeobecne: 100%
do akej miery zmierňuje škodlivé pôsobenie wi-fi žiarenia: 100%
do akej miery zmierňuje škodlivé pôsobenie blue-tooth žiarenia: 100%
do akej miery zmierňuje škodlivé pôsobenie mikrovlnných žiarenia: 100%
do akej miery zmierňuje škodlivé pôsobenie sietí GSM: 100%
do akej miery zmierňuje škodlivé pôsobenie sietí digitálnych tv a radio signálov: 100%
do akej miery zmierňuje škodlivé pôsobenie vyžarovania elektrického prúdu: 95%
 
Ďalšie funkcie
do akej miery eliminuje negatívne vyžarovanie z ľudí: 100%
do akej miery eliminuje psychosomatickej energie v priestore: 100%
do akej miery chráni proti pôsobeniu torzných polí: 100%
do akej miery eliminuje škodlivé vplyvy chemtrails: 100%
do akej miery chráni proti pôsobeniu egregorov náboženstva: 95%
do akej miery pôsobí priaznivo na rozvoj mimoriadnych schopností: 35%
do akej miery pomáha prehĺbiť meditácii: 62%
do akej miery zlepšuje koncentráciu: 83%
do akej miery pôsobí na zlepšovanie celkového fyzického zdravotného stavu človeka: 80%
do akej miery pôsobí na zlepšovanie psychiky: 50%
do akej miery eliminuje negatívne dopady onkologickej "liečby": 64%
pôsobí Somavedic priaznivo na všetky bytosti vo svojom dosahu pôsobnosti: áno
pôsobí Somavedic priaznivo na stav "alfa": áno
dokáže Somavedic odstrániť zhubné nádory: nie
dokáže Somavedic spomaliť rast zhubných aj nezhubných nádorov: áno
dokáže Somavedic zmierniť negatívne vplyvy antibiotík: áno
dokáže Somavedic priaznivo ovplyvniť psychickú pohodu: áno
má Somavedic priaznivý vplyv na fungovanie oboch mozgových hemisfér: áno
má Somavedic priaznivý vplyv na fungovanie prepojovacieho kanáli medzi mozgovými hemisférami: áno
má Somavedic priaznivý vplyv na zvyšovanie životnej energie človeka: áno
má Somavedic priaznivý vplyv na zvyšovanie frekvencie vibrácií človeka: áno
Tento parameter sa týka ľudí, ktorí na sebe v tejto dobe vedome pracujú. Tým, ako na sebe pracujeme, zvyšujeme si svoju frekvenciu vibrácií. Urán tieto tendencie posilňuje. To, aký má vplyv na zvýšenie frekvencie vibrácií, je individuálna u každého človeka.
Vytvára pole Somavedicu ochranu proti pôsobeniu čiernej mágie: áno
V poli Uránu je takmer nemožné vysávať z druhých ľudí energiu. To platí ako vedome, tak nevedome. V prípadoch, keď sa proti jedincovi použitá ťažká čierna mágia a je v ňom "inštalovaný" parazit, či umelá astrálne parazitická kvazibytost, ktorá mu odsáva energiu, Urán znižuje jej pôsobenia.
U Somavedicu Medic boli potvrdené prípady, keď osoba, ktorá robila čiernu mágiu vedome a osoba, ktorá tak činila nevedome (vysávanie energie) sa dožadovala jeho vypnutí. To je dané zrejme niekoľkými faktormi. Jednak tým, že Somavedic obsahuje frekvencie, ktoré rušia určité frekvencie, na ktorých funguje čierna mágia - vysávania energie a za druhé tým, že Somavedic neustále čistí celé svoje okolie od všetkého, čo je nielen pre ľudský organizmus nebezpečné a neblahodárné. Urán pôsobí ešte silnejšie a má ešte väčší dosah.
dokáže Somavedic vypudiť zo svojho poľa Poltergeista: áno
Tu samozrejme záleží na príslušnom Poltergeistovi, prípadne skupine poltergeistov a ich energiu a spôsobe, akým si ju obstarávajú (to stále zatiaľ nikto uspokojivo nevysvetlil). Napríklad na úplné vyčistenie neslávne známeho statku Rozprávka v ČR, by boli potrebné dva urány, ktoré by celý priestor budov a ich bezprostredného okolia vyčistili približne za jeden týždeň.
U Somavedicu Harmónia bolo dvoma vysoko senzibilními ľuďmi a jedným zomrelým potvrdené, že pole Somavedicu je pre negatívny bytosť veľmi nepríjemné a naopak na pozitívnej bytosť pôsobí jeho energia príjemne. Pre negatívnu bytosť (dušu zomrelého) bola bezpečná vzdialenosť ca 2,5 m od Harmónia. Dá sa predpokladať, že pre tú istú bytosť by to bolo u Uránu približne 10 metrov.
Prístroj Somavedic skrátka neustále, vo dne aj v noci čistí celý priestor vo svojom pôsobisku, a to od všetkých negatívnych a pre človeka neblahodárných energiou, a napĺňa ho energiami pozitívnymi a blahodarnými, a to ako pre ľudské telo, tak pre ľudskú psychiku. To sa však netýka len ľudí, ale aj predmetov, rastlín, minerálov a zvierat. U rastlín sa to týka iba tých, ktoré nevyhľadávajú GPZ. Rastliny, ktoré vyhľadávajú ťažké geopatogénne energie spravidla uhynú, pretože sa v dostatočnom čase nedokážu na novej energie, tj. Energia Somavedicu, adaptovať. Na rozdiel od zvierat, ako sú napríklad mačky, ktoré si zvyknú pomerne skoro - väčšinou to sú najviac dva až tri dni.
Model Urán pôsobí silnejšie ako model Medic tiež na kovy a vodu.
Ďalšie zistenia
Somavedic Medic Urán je prístroj, ktorého spektrum pôsobenia je nesmierne široké a predpokladám, že v budúcnosti zistíme jeho ďalšie účinky a pôsobenie. Tento prelomový prístroj tiež dokáže čistiť osobné morfogenetické pole človeka a dokáže opravovať DNA. To, že jeho pôsobenie spoznáte na vyhladenie vrások, je, ako ostatne u všetkých Somavedicov, samozrejmé. Aj tu však platí, že tieto účinky možno pozorovať až v období približne po jednom roku, resp. toto je veľmi individuálna a odvíja sa tiež od životnej štýlu osôb, ktoré v jeho sfére pôsobenia žijú. Avšak tieto účinky, tento "efekt vyhladenia vrások" spozná naozaj každý. Krusta prístroja je vyrobená z uránového skla. Uránové sklo poznali už starí Rimania, ktorí boli tiež dobre oboznámení so spirituálnymi vlastnosťami uránu. Vďaka prímesi uránu do sklenenej krusty má tento model vyššiu účinnosť na podiele zvyšovanie vibrácií jemnohmotného tela človeka, než ostatné modely a tiež celkovo pôsobí intensivněji na zvyšovanie tendencií spirituálneho rastu. Ako ale musím zdôrazniť, vašu prácu za vás neodvedie
 
 

Prístroje Somavedic nájdete i v mojej ordinácii, kde vám rada princípy fungovaním tohto prístroja objasním.

Upozornenie: zhora uvedené terapie nenahrádzajú lekársku starostlivosť!

 

Prístroj Somavedic si môžete objednať tu:

  +421 904 562 248
  bartova.tanicka@gmail.com

Mgr. Tatiana Bartová

 

TOPlist